KINH CA HÒA BÌNH (Ý lời: Thánh Phanxico Assisi) || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH || 👨‍🎤 Ca sĩ: SƠN TÚI ĐỎ


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ KINH CA HÒA BÌNH (Ý lời: Thánh Phanxico Assisi) || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH


LỜI BÀI HÁT: ❤️ KINH CA HÒA BÌNH (Ý lời: Thánh Phanxico Assisi)|| ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH  

ĐK: Lạy Chúa suối nguồn tác sinh quyền bính Vua uy linh đến đem hòa bình Nơi dương gian khứng ban ân tình Giúp con người ơn nghĩa trổ sinh... Lạy Chúa suối nguồn tưới chan tình thương Xin cho con giữa nơi vô thường Hăng say nên chứng nhân kiên cường Nên khí cụ xây đắp hòa bình... 
1: Nơi đâu ghét ghen oán thù xin cho con đem tình thương mến... Nơi đâu lăng nhục xúc phạm xin cho con mang lòng tha thứ... Nơi đâu bất hòa chuyện tư xin cho con đem sự hiệp nhất... Nơi đâu hoang mang nghi ngờ xin cho con mang đến niềm tin... 
2: Nơi đâu có chi sai lầm xin cho con đem lại chân lý... Nơi đâu ai người thất vọng xin cho con đem cậy trông tới... Nơi đâu nỗi sầu nặng vai xin cho con đem lại niềm vui... Nơi đâu bóng tối che vùi xin cho con chiếu sáng đẩy lui... 
3: Con xin ủi an cho người nhưng không mong ai người ủi an... Con xin ơn hiểu biết người nhưng không mong ai người hiểu biết... Con xin mến mọi người bên nhưng không mong luôn được người mến... Cho đi con vui nhận được khi hy sinh con sống trường sinh...


  PDF BÀI HÁT: ❤️ KINH CA HÒA BÌNH (Ý lời: Thánh Phanxico Assisi) || ✍🏼 Sáng tác: HLM. BÙI NINH  


Mới hơn Cũ hơn