THÁNH VỊNH 117 - ĐÁ GÓC TƯỜNG || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH || 👨‍🎤 Ca sĩ: LỆ HẰNG - GIA HIẾU - CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH - B


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ THÁNH VINH 117 - ĐÁ GÓC TƯỜNG || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH


LỜI BÀI HÁT: ❤️ THÁNH VINH 117 - ĐÁ GÓC TƯỜNG || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH  

1: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương Tìm Chúa nương thân thì hơn người trần Nương nơi quan quyền đâu sánh bằng Thiên Chúa 
ĐK: Này là viên đá.. thợ đã chối từ Giờ thành tảng đá.. đứng nơi góc tường 
2: Này là viên đã thợ đã chê từ Nhưng nay đã thành phiến đá nơi tường góc Việc Chúa ra tay thật quá cao vời Con xin cám tạ Chúa đã nhận lời con 
3: Người là Thiên Chúa xin tán dương Người Xin tuôn ơn lành cho Đấng nay ngự đến Từ chính thánh cung nguyên chúc phúc lành Con xin cám tạ Chúa đã trọn tình thương


  PDF BÀI HÁT: ❤️ CON XIN TẠ ƠN CHÚA || ✍🏼 Sáng tác: HLM. BÙI NINH  


Mới hơn Cũ hơn