CHÚA LÀ MỤC TỬ - NGUYỄN DUY VI


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ CHÚA LÀ MỤC TỬ || ✍🏼 Sáng tác: NGUYỄN DUY VI


LỜI BÀI HÁT: ❤️ CHÚA LÀ MỤC TỬ || ✍🏼 Sáng tác: NGUYỄN DUY VI  

1: Chúa là mục tử Người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Đi trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi. Cỏ tươi rợn đồng xanh con no thỏa không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh con nghỉ uống no đầy. 
ĐK: Chúa chiên nhân từ Người dẫn con tới đồng nội này suối nước mát bóng con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa Người dẫn con đi. Đi giữa suối mát cỏ xanh con thiếu gì. 
2: Chúa là mục tử Người dẫn dắt con lần theo lối chính. Cho con đi tới vì Danh Chúa con không lạc vương. Tối tăm con sợ chi vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay Người đưa gậy Người dẫn yên lòng. 
3: Chúa là mục tử Người dọn bữa kê bàn cho con dân. Dầu Người tràn lan và chén ái ân Người đầy chan. Chúa ban cho đời con qua năm tháng hưởng dư thừa phúc đức. Chúa ở cùng con, con cùng Chúa muôn đời. 


  PDF BÀI HÁT: ❤️ CHÚA LÀ MỤC TỬ || ✍🏼 Sáng tác: NGUYỄN DUY VI  


Mới hơn Cũ hơn