ĐÁP CA - THÁNH VỊNH 136 - BỜ SÔNG BABYLON - CN4MC - B || ✍🏼 S.tác: LM. BÙI NINH || 👨‍🎤 Cs: GIA HIẾU


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ THÁNH VỊNH 136 - BỜ SÔNG BABYLON || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH


LỜI BÀI HÁT: ❤️ THÁNH VỊNH 136 - BỜ SÔNG BABYLON|| ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH  

1: Bờ sông Ba - by - lon ta ra ngồi khóc nhớ Si - on Còn trên cây liễu tàn thôi ta đành tạm gác cây đàn 
ĐK:Hỡi Giê - ru - sa - lem lưỡi ta sẽ dính với hàm Nếu ta không còn nhớ ngươi giữa nơi lưu đầy giờ đây 
2:Dù nơi đây quân canh ra oai đòi ta cố ngân nga "Nào vang câu hát lạ Xi - on điệu nhạc thánh quê nhà"
3:Bài ca dâng Thiên nhan nơi quê người sao hát vui tươi? Này Gia - liêm hỡi người tay ta bại vì nếu quên ngươi 
4:Hàm sẽ dính với lưỡi nếu tấm lòng không nhớ thương ngươi Và không tôn quý thành hơn luôn mọi hạnh phúc trong đời


  PDF BÀI HÁT: ❤️ THÁNH VỊNH 136 - BỜ SÔNG BABYLON || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH  


Mới hơn Cũ hơn