CON XIN PHÓ THÁC || ✍🏼 Sáng tác: LM. THÀNH TÂM || 👨‍🎤 Trình bày: VĂN DUY TÙNG || Thánh ca mùa chay 2024


LỜI BÀI HÁT: ❤️ CON XIN PHÓ THÁC || ✍🏼 Sáng tác: LM. THÀNH TÂM  

ĐK: Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài Vì Chúa đã cứu độ con Lạy Chúa là Đấng tín trung Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha... 
1: Bên Người con ẩn náu an tâm chẳng lo âu Tin rằng trong tay Chúa con đâu phải sợ chi Lạy Chúa xin thứ tha con vì Chúa công chính thủy chung Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha 
2:Con thành bia chế giễu địch thù hả hê trêu Đọa đày thân cô thế ai ai cũng cười chê Dù thế con vẫn trông cậy vì Chúa Thiên Chúa của con Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha 
3:Như người mang án chết bạn bè lánh ra xa Xin Người thương giải phá âm mưu kẻ thù con Lạy Chúa xin tỏ nhan Người nhìn đến tôi tớ Chúa đây Này ai luôn tin kính Chúa hãy mừng vui hiên ngang


  PDF BÀI HÁT: ❤️ CON XIN PHÓ THÁC || ✍🏼 Sáng tác: LM. THÀNH TÂM  


Mới hơn Cũ hơn