ĐÁP CA - THÁNH VỊNH 18 - LỀ LUẬT CHÚA - CN3MC - B || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH |👨‍🎤 Ca sĩ: GIA HIẾU


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ THÁNH VỊNH 18 - LỀ LUẬT CHÚA || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH


LỜI BÀI HÁT: ❤️ THÁNH VỊNH 18 - LỀ LUẬT CHÚA || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH  

1: Lề luật Chúa toàn thiện soi hướng hằng nuôi dưỡng tâm can Huấn lệnh Ngài thật là vững chãi cho người dại nên khôn 
ĐK: Lạy Thiên Chúa, Chúa có lời ban sự sống trường sinh Và chính Chúa mới có lời ban sự sống muôn đời 
2:Mệnh lệnh Chúa hoàn toàn ngay chính làm vui sướng tâm linh Giới luật Ngài thật là trong sáng chiếu rạng ngời con người 
3:Lòng sợ Chúa vẹn toàn trong trắng hằng kiên vững muôn năm Quyết định Ngài thật là chân chính hết thảy đều công minh


  PDF BÀI HÁT: ❤️ THÁNH VỊNH 18 - LỀ LUẬT CHÚA || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH  


Mới hơn Cũ hơn