CN15TNA - THÁNH VỊNH 64 - HẠT GIỐNG LỜI CHÚA || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ HẠT GIỐNG LỜI CHÚA || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH


LỜI BÀI HÁT: ❤️ HẠT GIỐNG LỜI CHÚA || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH  

1: Thăm cõi đất đai Ngài tuôn mưa móc Tưới cho ngập tràn phú túc giầu sang Suối trên vòm trời trữ nước mênh mang Dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông...
 ĐK: Hạt giống Lời Chúa gieo vào đất tốt Sẽ cho sinh hoa... kết quả gấp trăm... 
 2: Trên cõi đất đai Ngài cho thu vét Nước chan ngập tràn những luống cày san Đất mô bạt cào chỗ thấp nâng cao Làm mưa ngấu sình lúa giống trổ sinh... 
 3: Ân phúc Chúa ban đầy dư năm tháng Xuống ơn đầy tràn giữa lối Ngài sang Đất hoang cỏ mọc nước tưới tươi xanh Tựa tranh núi đồi sức sống trổi lên... 
 4: Trên khắp rẫy nương cừu chiên vui sướng Sống chung an lành trắng xóa đồng xanh Lúa khoe hạt vàng dưới lũng rung rinh Hò reo thái bình tiếng hát trổi cao...


  PDF BÀI HÁT: ❤️ HẠT GIỐNG LỜI CHÚA || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH  


Mới hơn Cũ hơn