CỦA LỄ VẸN TOÀN || ✍🏼 Sáng tác: VĂN DUY TÙNG


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ CỦA LỄ VẸN TOÀN || ✍🏼 Sáng tác: VĂN DUY TÙNG


LỜI BÀI HÁT: ❤️ CỦA LỄ VẸN TOÀN || ✍🏼 Sáng tác: VĂN DUY TÙNG  

1: Này rượu nho bánh thơm dâng lên Chúa thiên đình của lễ con mọn hèn với tâm ý con đơn thành Và lòng con kính dâng bao tháng năm cơ cầu vui sướng hay khổ sầu nguyện lễ vật con dâng được Chúa thương vui nhận 
 ĐK: Xin dâng lên Cha Thượng Đế cao sang của lễ vẹn toàn Bánh rượu tinh nguyên kính dâng lên Ngài của lễ đoàn con Xin dâng lên Cha Thượng Đế uy linh khúc hát ân tình Cảm tạ ơn Cha đã ban Con Một chết cho nhân loại người ơi thấu hiểu tình yêu cao siêu 
 2: Đoàn con xin tiến dâng đây hy lễ tinh tuyền bao trái tim ước nguyền với muôn mến thương giao hòa này hốn xác chúng con thống hối bao lỗi lầm Xin Chúa thương tha tội Lòng con được sạch trong để kính dâng lễ này 
 3: Cùng hiệp chung thế nhân dâng lên Chúa kinh cầu cho khắp nơi quay về với Cha xót thương nhân từ Nguyện xin thương khấng ban Quê Hương con thái hòa vui sống trong thanh bình và Xin ngài hiệp nhất để chúng con nên một


  PDF BÀI HÁT: ❤️ CỦA LỄ VẸN TOÀN || ✍🏼 Sáng tác: VĂN DUY TÙNG  


Mới hơn Cũ hơn