CN14TNA - THÁNH VỊNH 144 - CHÚC TỤNG DANH CHÚA (1) || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ CHÚC TỤNG DANH CHÚA (1) || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH


LỜI BÀI HÁT: ❤️ CHÚC TỤNG DANH CHÚA (1) || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH  

1: Chúa luôn là Vua con thờ phục lạy bái Ngài Ngàn đời con mãi ngợi khen tình Chúa chẳng phai Bao ngày nối ngày tán tụng tôn vinh Danh Thánh Ca ngợi tình Chúa từ giờ luôn mãi ngàn thu... 
 ĐK: Lạy Thiên Chúa con sẽ chúc tụng Danh Ngài Từ giờ đây cho mãi tới muôn ngàn đời... 
 2: Chúa luôn là Đấng nhân hậu giàu lòng trắc ẩn Ngài thường gia ân và thương chậm bất bình luôn Với mọi lớp người Chúa hằng bao dung nhân ái Muôn loài dựng nên Ngài thường thương xót từ bi... 
 3: Hỡi công trình Chúa dâng lời ngàn đời tán tạ Và người trung hiếu ngợi ca mừng Chúa tình yêu Thiên hạ hãy cùng chúc tụng vinh quang Nước Chúa Xưng tụng quyền bính thuộc mình Thiên Chúa hiển vinh... 
 4: Chúa luôn thành tín trong mọi lời Ngài phán dạy Lòng đầy yêu thương trong những việc Chúa biểu dương Ai bị ngã quỵ Chúa đều ra tay nâng đỡ Ai bị đè nén Ngài bèn cho đứng thẳng lên...


  PDF BÀI HÁT: ❤️ CHÚC TỤNG DANH CHÚA (1) || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH  


Mới hơn Cũ hơn