NGUỒN ƠN AN BÌNH || ✍🏼 SEBASTION TEMPLE - LV: VĂN DUY TÙNG || CS : JOURNEY OF GRACE CHOIR


------------------------------------------- 
VIDEO SONG NGỮ
❤️ NGUỒN ƠN AN BÌNH (KINH CẦU THÁNH PHANXICÔ)  || ✍🏼   SEBASTION TEMPLE - Lời Việt: VĂN DUY TÙNG


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE TIẾNG VIỆT 
❤️ NGUỒN ƠN AN BÌNH (KINH CẦU THÁNH PHANXICÔ)  || ✍🏼   SEBASTION TEMPLE - Lời Việt: VĂN DUY TÙNG


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE TIẾNG ANH

❤️ NGUỒN ƠN AN BÌNH (KINH CẦU THÁNH PHANXICÔ)  || ✍🏼   SEBASTION TEMPLE - Lời Việt: VĂN DUY TÙNG


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE SONG NGỮ

❤️ NGUỒN ƠN AN BÌNH (KINH CẦU THÁNH PHANXICÔ)  || ✍🏼   SEBASTION TEMPLE - Lời Việt: VĂN DUY TÙNG


LỜI BÀI HÁT: ❤️ NGUỒN ƠN AN BÌNH (KINH CẦU THÁNH PHANXICÔ)  || ✍🏼   SEBASTION TEMPLE - Lời Việt: VĂN DUY TÙNG        

Xin cho con đây là nguồn an bình... Để con luôn đem yêu thương vào nơi oán thù... Vào nơi đau thương luôn được ơn Chúa thứ tha... Vào nơi gnhi nan vững tin nơi Ngài... Xin cho con luôn là nguồn an bình... Để mang hân hoan cho ai nản chí thất vọng... Rọi ánh sáng của Chúa đến những chốn tối tăm Và đem an vui đến nơi u sầu... Lạy Chúa giúp sức cho con luôn mãi kiếm tìm... Để an ủi ai đau thương như khi con được an ủi Để được thấu biết anh em như khi con thấu hiểu... Yêu thương người Trọn tâm trí chính khi con được yêu mến... Xin cho con luôn là nguồn an bình... Để khi con tha cho ai con được thứ tha... Vì chính lúc hiến thân con luôn mãi lãnh nhận... Để khi chết đi con sẽ được tái sinh muôn đời...

 
------------------------------------------- 

LỜI BÀI HÁT: ❤️ Prayer of St. Francis|| ✍🏼   SEBASTION TEMPLE - Lời Việt: VĂN DUY TÙNG        

Make me a channel of your peace... Where there is hatred Let me bring your love... Where there is injury your pardon, Lord... And where there's doubt true faith in you... Make me a channel of your peace... Where there's despair in life let me bring hope... Where there is darkness.. only light... And where there's sadness ever.. joy... O Master grant that I may never seek... So much to be consoled as to console... To be understood as to understand... To be loved as to love with all my soul... Make me a chanel of your peace... It is in pardoning that we are pardoned... In giving of - our selves that we receive... And in dying that we're born to eternal life...

  PDF BÀI HÁT: ❤️ NGUỒN ƠN AN BÌNH (KINH CẦU THÁNH PHANXICÔ) || ✍🏼   SEBASTION TEMPLE - Lời Việt: VĂN DUY TÙNG           


PDF BÀI HÁT: ❤️ CHOIR - NGUỒN ƠN AN BÌNH (KINH CẦU THÁNH PHANXICÔ) || ✍🏼   SEBASTION TEMPLE - Lời Việt: VĂN DUY TÙNG           


Mới hơn Cũ hơn