TÔN SÙNG TRÁI TIM CHÚA || ✍🏼 St: HÙNG CƯƠNG - HỒNG BÍNH || 👨‍🎤 Ca sĩ: SƠN TÚI ĐỎ


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ TÔN SÙNG TRÁI TIM CHÚA || ✍🏼 Sáng tác: HÙNG CƯƠNG - HỒNG BÍNH


LỜI BÀI HÁT: ❤️ TÔN SÙNG TRÁI TIM CHÚA || ✍🏼 Sáng tác: HÙNG CƯƠNG - HỒNG BÍNH  

1. Vì yêu Chúa đã hi sinh trên thập giá Vì yêu mà Chúa chấp nhận chết khổ đau Trái tim của Người tan nát vì tội con Lưỡi đòng xuyên qua Ơn Cứu Độ chan hòa Ban muôn thánh ân cho trần thế Nới sao cho vừa Tình Chúa lớn hơn đại dương 
 ĐK: Người ơi hãy mau mau tôn thờ tôn thờ Trái Tim của Chúa Vì Trái Tim Người là nơi ta nương náu ngày đêm Là đại dương Lòng Thương Xót vô bờ Xin cho con một lòng luôn say mê Tôn sùng Trái Tim của Chúa mà thôi... 
 2. Quỳ đây kính tiến dâng lên khúc tình ca Ngợi khen tình Chúa hải hà lấp biển khơi Máu nơi cạnh sườn ra hết từ mạch thiêng Vì yêu Giê - su tuôn đến cạn máu đào Con nghe tiếng Người trên thập giá Xin Cha nhân từ dủ thương tha muôn tội khiên 
 3. Về đây với Chúa Giê - su con nguyện ước Được phúc chiêm ngưỡng tôn sùng Chúa tình yêu Trái Tim dịu dàng Ôi suối nguồn bình an Tội đời như son nhưng Chúa giàu xót thương yêu thương xóa sạch muôn tội lỗi Trái Tim của Người là chính chốn con tựa nương

  PDF BÀI HÁT: ❤️ TÔN SÙNG TRÁI TIM CHÚA || ✍🏼 Sáng tác: HÙNG CƯƠNG - HỒNG BÍNH  


Mới hơn Cũ hơn