CA TIẾP LIÊN - LẠY CHÚA THÁNH THẦN ||✍🏼 LM. BÙI NINH ||👨‍🎤Cs: GIA HIẾU - DIỆU PHƯƠNG


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ CA TIẾP LIÊN - LẠY CHÚA THÁNH THẦN || ✍🏼 Lời:  LM. BÙI NINH


LỜI BÀI HÁT: ❤️ CA TIẾP LIÊN - LẠY CHÚA THÁNH THẦN || ✍🏼 Lời:  LM. BÙI NINH  

Lạy Chúa Thánh Thần khấn xin Ngài ngự tới gian trần Từ trời cao xanh xin tỏa ánh quang minh Ngài ra Lạy Cha kẻ cơ bần xin ngự tới nơi gian trần Lạy Đấng ban hồng ân xin ngự tới soi tâm hồn 
 Ôi Đấng ủi an là khách trọ hiền lương Chúa ban Trong cảnh lầm than dịu dàng Ngài đem đến bình an Nguồn sáng chứa chan xin soi tràn tâm hồn tín hữu Nếu không có Ngài thì nào ai lòng thanh vô tội 
 Xin Chúa rửa cho sạch vết nhọ dội nơi héo khô Thương tật khổ lo đời lạnh lùng xin chữa lành cho Điều khô cứng sai xin ơn Ngài răn dạy uốn nắn Sáng soi ngăn chặn đường đời ai giờ đang sai lầm 
 Xin Chúa Thánh Thần ban ân cho người kêu khấn Những ai tin cậy dư đầy ơn bảy nguồn thiêng 
Xin Chúa Thánh Thần thưởng công nhân đức trong đời Hưởng phúc trên trời hân hoan trong Chúa muôn đời...

  PDF BÀI HÁT: ❤️ CA TIẾP LIÊN - LẠY CHÚA THÁNH THẦN || ✍🏼 Lời:  LM. BÙI NINH  


Mới hơn Cũ hơn