ĐÁP CA - TV32 - XIN ĐỔ TÌNH THƯƠNG || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH || 👨‍🎤 Ca sĩ: THANH TÂM


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ ĐÁP CA - TV32 - XIN ĐỔ TÌNH THƯƠNG || ✍🏼 Lời:  LM. BÙI NINH


LỜI BÀI HÁT: ❤️ ĐÁP CA - TV32 - XIN ĐỔ TÌNH THƯƠNG || ✍🏼 Lời:  LM. BÙI NINH  

1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa Kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen Tạ ơn Chúa gieo vạn tiếng đàn cầm Kính mừng Người tấu muôn cung đàn sắt 
 ĐK: Xin Chúa đổ tình thương xuống chúng con như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài 
 2. Thật ngay chính hết những lời của Chúa Việc Chúa làm đều rất đáng cậy tin Người yêu thích những điều vốn chính trực Nơi địa cầu Chúa trao ban tình thương 
 3. Hằng nhìn tới những ai tôn sợ Chúa Kẻ trông cậy vào chính Chúa tình thương Hầu cứu thoát cho khỏi lưới tử thần Khi bần hàn Chúa nuôi cho đầy no

  PDF BÀI HÁT: ❤️ ĐÁP CA - TV32 - XIN ĐỔ TÌNH THƯƠNG || ✍🏼 Lời:  LM. BÙI NINH  


Mới hơn Cũ hơn