MỘT GIAO ƯỚC ||✍🏼 Sáng tác: VĂN DUY TÙNG || 👨‍🎤 Ca sĩ: ISAAC THÁI - Hồng ân Thánh Hiến....


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ MỘT GIAO ƯỚC || ✍🏼 Lời:  VĂN DUY TÙNG


LỜI BÀI HÁT: ❤️ MỘT GIAO ƯỚC || ✍🏼 Lời:  VĂN DUY TÙNG  

1. Bàn tay Chúa chạm đến hồn con Và nâng con lên lên hàng vinh phúc Bàn tay Chúa dìu dắt con đi Đi trong hồng ân Ngài gọi con giữa muôn muôn người Ngài tháp cho con đôi cánh tiền yêu Ngài mặc cho con phúc ân nhiệm mầu Ngài đặt trong con trái tim nở hoa 
 ĐK. Ôi ngày hồng phúc bao la con xin cất tiếng ca cảm tạ ơn Cha Từ này con sẽ là chứng nhân đem ánh sáng Tin Mừng Đem Yêu Thương và Sự Thật giữa lòng nhân thế... Ôi Một Giao ước Cha trao con ngước mắt lên cao với trái tim dâng trào Xin ơn Chúa Thánh Linh nâng đỡ con vẹn toàn Trong Thánh Ý Nhiệm Mầu.. Xin ơn Chúa Thánh Linh nâng đỡ con vẹn toàn Trong Thánh Ý Nhiệm Mầu... 
 2. Hồng ân Chúa phủ xuống đời con Và ban ân thiêng trên đường dương thế Tình yêu Chúa ủ ấp con say mãi không đổi thay Bảo toàn con Chúa nơi nương tựa Nguồn sống trong con hiến lễ tình yêu Lời Ngài chiếu sáng trí tâm thấp hèn Tình Ngài khoan nhân thắm tươi hồng ân

  PDF BÀI HÁT: ❤️ MỘT GIAO ƯỚC || ✍🏼 Lời:  VĂN DUY TÙNG  


Mới hơn Cũ hơn