DÂNG LỄ VỚI MẸ || ✍🏼 Sáng tác: NGUYÊN KHA || 👨‍🎤 Ca sĩ: TRIỆU NGỌC YẾN


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ DÂNG LỄ VỚI MẸ || ✍🏼 Lời:  NGUYÊN KHA


LỜI BÀI HÁT: ❤️ DÂNG LỄ VỚI MẸ || ✍🏼 Lời:  NGUYÊN KHA  

ĐK: Xin dâng lễ này cầu cho muôn dân hợp nhất, cầu cho muôn dân thái hòa. Xin dâng lễ này chúc tụng, ngợi khen tôn vinh, cảm tạ tình thương bao la. 
1. Xưa trên núi Can-vê Mẹ dâng con cứu đời. Mẹ hiến tế chính con yêu làm giá chuộc muôn người. Nay hiệp với Giáo Hội và triều Thần Thánh trên trời. Nài van Mẹ nhận lời dâng lên thánh lễ này. 
2. Con xin chắp đôi tay nguyện mến Chúa hết tình. Dù sống chết quyết kiên trung yêu Chúa trọn tâm hồn. Con nguyện hứa trung thành dù ngàn nguy hiểm trên đường. Chén đắng xin uống cạn quyết tiến bước vững vàng.

  PDF BÀI HÁT: ❤️ DÂNG LỄ VỚI MẸ || ✍🏼 Lời:  NGUYÊN KHA  


Mới hơn Cũ hơn