CA TIẾP LIÊN - NGỢI MỪNG CHÚA || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH || 👨‍🎤 Ca sĩ: GIA HIẾU - HOA LÀNH


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ CA TIẾP LIÊN - NGỢI MỪNG CHÚA || ✍🏼 Lời:  LM. BÙI NINH


LỜI BÀI HÁT: ❤️ CA TIẾP LIÊN - NGỢI MỪNG CHÚA || ✍🏼 Lời:  LM. BÙI NINH  

Nào người ơi, vui lên dâng lời khen ngợi. Mừng hy lễ Chiên Con cứu chuộc đoàn chiên. Ngài vô tội, giao hòa tội nhân với Chúa. Sống và chết giao tranh Ngài đã thắng trận.
 (Nam) Xin hãy kể ra, hỡi chị Ma - đa - lê - na. Trên đường chị đi, đã nhìn và thấy những chi?." 
(Nữ). Tôi đã thấy mồ, thấy mồ của Đức Ki - tô, Ngài đã sống lại, sống lại rạng rỡ vinh quang. Thấy các Thiên Thần nhưng chứng cho Ngài, bên những khăn liệm vải gai. Chúa đã sống lại đi trước đang chờ ỡ mãi xứ Ga - li - lê" 
(Tutti): Vui ca lên ngợi mừng Chúa sống lại hiển vinh. Từ cõi chết thắng tử thần Ngài đã phục sinh, Vui ca lên, ngợi mừng Chúa sống lại hiển vinh. Vua hòa bình, xin dủ tình thương xót chúng con

  PDF BÀI HÁT: ❤️ CA TIẾP LIÊN - NGỢI MỪNG CHÚA || ✍🏼 Lời:  LM. BÙI NINH  


Mới hơn Cũ hơn