XUẤT HÀNH || ✍🏼 Sáng tác: HOÀNG KIM ||👨‍🎤 Ca sĩ: HUYỀN LINH EXODDUS


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE TONE NAM
❤️ XUẤT HÀNH || ✍🏼 Lời:  HOÀNG KIM


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE TONE NỮ
❤️ XUẤT HÀNH || ✍🏼 Lời:  HOÀNG KIM

LỜI BÀI HÁT: ❤️ XUẤT HÀNH || ✍🏼 Lời:  HOÀNG KIM  

ÐK: Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa, vì uy danh Người cao cả. Chiến mã với kỵ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển (ư). 
 1. Ấy sức mạnh con, lời ca nơi miệng con là Chúa, nguồn cứu thoát của con. 
 2. Thiên Chúa của con, con hát khen Ngài. Thần của tổ tiên con, con tán dương Ngài. 
 3. Chúa là Ðấng anh hùng chiến sĩ, Ðấng anh hùng chiến sĩ. Danh Ngài là Ðức Chúa, là Ðức Chúa.

  PDF BÀI HÁT: ❤️ XUẤT HÀNH || ✍🏼 Lời:  HOÀNG KIM  


Mới hơn Cũ hơn