❤️ Ca khúc: HẠT BỤI || ✍🏼 Sáng tác: VĂN DUY TÙNG || 👨‍🎤 Trình bày: DIỆU HIỀN


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ HẠT BỤI || ✍🏼 Sáng tác:  VĂN DUY TÙNG


LỜI BÀI HÁT: ❤️ HẠT BỤI || ✍🏼 Sáng tác:  VĂN DUY TÙNG  

1. Thật nhiệm mầu cao sâu ôi ân tình Chúa Trời Đã tác tạo nên hình hài đưa con vào thế giới... Hạt bụi từ mong manh Ngài tạo dựng nên con thổi vào một tấm linh hồn Để con giống như Ngài được làm con cái của Ngài... 
ĐK.  Nguyện giúp con Chúa ơi... đổi mới con nên tinh tuyền Ôi bao truân chuyên con luôn ước nguyền Sống đẹp lòng Chúa... Xin hãy giúp con Gìn giữ con Chúa ơi Nguyện sắt son trong ơn Ngài cho con tín trung Tin yêu đến cùng mãi thủy chung... 
2.  Là hạt bụi không tên con vươn mình lớn dậy Giữ trong tim ân tình Trời con đi vào thế giới... Giòng đời nhiều bon chen lừa lọc đầy cám dỗ Hạt bụi nhiều lúc sa vào toàn ngang trái thấp hèn dại khờ đánh mất ơn Ngài... Nguyện giúp con Chúa ơi... đổi mới con nên tinh tuyền Ôi bao truân chuyên con luôn ước nguyền Sống đẹp lòng Chúa... 
3. Rồi hạt bụi đam mê nay con lại ê chề Xác thân con nay chìm ngập đua con theo hão huyền dương thế... Ngài lại dìu con lên tẩy sạch tội yếu đuối Hạt bụi trở nên tinh tuyền Nhận ơn phúc Chúa ban lòng Ngài thương xót tuôn tràn... 

PDF BÀI HÁT: ❤️ HẠT BỤI || ✍🏼 Sáng tác:  VĂN DUY TÙNG  


Mới hơn Cũ hơn