CÙNG MẸ THIÊN CHÚA || Sáng Tác: LM. PHONG TRẦN || Trình bày: TRIỆU NGỌC YẾN


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ CÙNG MẸ THIÊN CHÚA || ✍🏼 Sáng tác:  LM. PHONG TRẦN


LỜI BÀI HÁT: ❤️ CÙNG MẸ THIÊN CHÚA || ✍🏼 Sáng tác:  LM. PHONG TRẦN  

1: Cùng Mẹ Ma- ri - a Mẹ Thiên Chúa con dâng lên Chúa cả thiên đình Rượu nồng và bánh trắng tinh con nguyện dâng Chúa với trọn tình yêu Nguyện dâng này đây rượu nho bánh miến với lòng mến yêu Nguyện dâng lên nguyện dâng đời con mưa nắng khó nhọc đầy vơi 
 ĐK: Cùng Mẹ Thiên Chúa xin nguyện dâng hiến lễ đời con Trọn lòng tin yêu xin nguyện dâng lễ vật toàn thiêu Cùng Mẹ Thiên Chúa con nguyện xin hát khúc tạ ơn Chúc tụng tôn vinh Chúa quyền năng cao cà uy linh 
 2: Hoà trầm hương thơm bay con dâng Chúa đây tâm tư ước nguyện trong đời Phận người còn những lắng lo u sầu giăng lối vơi cạn tình con Nguyện dâng lên đời con nhọc lao sớm tối dãi dầu nắng mưa Nguyện dâng lên lòng con nguyện luôn yêu Chúa suốt cuộc đời con

PDF BÀI HÁT: ❤️ CÙNG MẸ THIÊN CHÚA || ✍🏼 Sáng tác:  LM. PHONG TRẦN  


Mới hơn Cũ hơn