LỜI KINH CUỘC ĐỜI || ✍🏼 Sáng tác: LÊ QUANG ÁNH || 👨‍🎤 Trình bày: TRIỆU NGỌC YẾN


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ LỜI KINH CUỘC ĐỜI || ✍🏼 Sáng tác: LÊ QUANG ÁNH

LỜI BÀI HÁT: ❤️ LỜI KINH CUỘC ĐỜI || ✍🏼 Sáng tác: LÊ QUANG ÁNH  

1. Đời con này xin dâng về Chúa, mong như khí cụ trong tay của Ngài, để con được đến với tha nhân bằng tình yêu thương của Chúa nhân hiền. Trong nơi hận thù con gieo tình thương. Trong nơi gian dối con gieo chân tình. Trong nơi chinh chiến con gieo an bình. Trong nơi buồn rầu con gieo niềm vui. Trong nơi tranh chấp con gieo an hòa. Trong nơi tăm tối con gieo huy hoàng. 
 ĐK. Lạy Chúa, xin hãy dạy con, lạy Chúa, xin biến đổi con. Không đợi an ủi nhưng đem ủi an. Không đợi người giúp nhưng tìm giúp người. Không đợi yêu thương nhưng gieo tình mến. Vì khi biết cho đi là khi lãnh nhận. Khi biết quên mình là khi tìm thấy. Và khi chết cho mình là khi được sống muôn đời. Ôi con lạy Thần Linh, xin dủ tình thương, cho người thiện tâm được sống an bình. 
 2. Này đây đời con xin tận hiến mong như tác động trong tay Thánh Thần, để con hằng gieo rắc tin yêu và thành nhân chứng của Chúa trong đời. Cho nơi nhọc nhằn con đem nghỉ ngơi. Cho nơi nghi vấn con đem tin tưởng. Cho nơi oan ức con đem công bằng. Cho nơi hoạn nạn con đem cậy trông, Cho nơi u tối con đem hy vọng. Cho nơi tội lỗi con đem Tin Mừng.

 
PDF BÀI HÁT: ❤️ LỜI KINH CUỘC ĐỜI || ✍🏼 Sáng tác: LÊ QUANG ÁNH  


Mới hơn Cũ hơn