THÁNH THẦN HÃY ĐẾN || ✍🏼 Sáng tác: LM. THÀNH TÂM || 👨‍🎤 Trình bày: TRIỆU NGỌC YẾN ft HOÀNG THY


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ THÁNH THẦN HÃY ĐẾN || ✍🏼 Sáng tác: LM. THÀNH TÂM

LỜI BÀI HÁT: ❤️ THÁNH THẦN HÃY ĐẾN || ✍🏼 Sáng tác: LM. THÀNH TÂM  

1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi. 
ĐK. Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. 
 2. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, mở lòng sáng soi đường đi, tìm chân lý, công bình bác ái. Ngài ơi, xin Ngài thương đến, uốn nắn nẻo đi quanh co sai lầm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, dẫn đi đường ngay. 
 3. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, dẫn về những chiên lạc hướng, về chung sống trong đàn chiên Chúa. Ngài ơi, xin Ngài thương giúp chỉ lối những ai đi xa chưa về. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, ủi an Ngài ơi. 
 4. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, sưởi lòng những ai lạnh giá, gặp phong ba, không còn tin yêu. Ngài ơi, xin Ngài trông đến, đốt cháy lửa thiêng vô biên mến thương. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, đến ban bình an. 

 
PDF BÀI HÁT: ❤️ THÁNH THẦN HÃY ĐẾN || ✍🏼 Sáng tác: LM. THÀNH TÂM  


Mới hơn Cũ hơn