KÍNH CHÚA BA NGÔI || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH ||👨‍🎤 Trình bày: SƠN TÚI ĐỎ


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ KÍNH CHÚA BA NGÔI || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH

LỜI BÀI HÁT: ❤️ KÍNH CHÚA BA NGÔI || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH  

1. Cất tiếng ca ngợi thờ lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Ngôi Cha trên trời uy quyền tuyệt đối quang vinh Ngôi Con ra đời dâng mình chuộc cứu muôn dân Ngôi Ba Thánh Thần tình yêu thánh hóa phàm nhân... Kính chúc ca tụng cùng thần thánh trên Thiên cung... 
ĐK. Mừng kính Chúa Ba Ngôi trên nơi cửu trùng Giữa chốn Thiêng Đàng... hằng hiển vang trong vinh sáng Mừng kính Chúa Ba Ngôi mãi tới muôn đời... 
2. Cất tiếng cảm tạ thờ lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Ngôi Cha sáng tạo công trình hùng vĩ uy nghi Ngôi Con xuống trần mang phận lễ tế hy sinh Ngôi Ba ân tình truyền thông sức sống thần linh... Kính chúc ca tụng cùng thần thánh trên Thiên cung... 
3. Cất tiếng kêu cầu thờ lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Ngôi Cha cao vời nhân từ nguồn suối yêu thương Ngôi Con khơi nguồn ân sủng Thập giá bao la Ngôi Ba nhân lành mạch nguồn ơn thánh hiệp thông... Kính chúc ca tụng cùng thần thánh trên Thiên cung...

 
PDF BÀI HÁT: ❤️ KÍNH CHÚA BA NGÔI || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH  


Mới hơn Cũ hơn