CHÚA VÀO THÀNH || ✍🏼 St: LM. VŨ MỘNG THƠ - LM. NGUYỄN DUY ||👨‍🎤 Cs: BÍCH HIỀN - TÂM LINH - TRẦN NGỌC


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ CHÚA VÀO THÀNH || ✍🏼 Sáng tác: LM. VŨ MỘNG THƠ - LM. NGUYỄN DUY


LỜI BÀI HÁT: ❤️ CHÚA VÀO THÀNH || ✍🏼 Sáng tác: LM. VŨ MỘNG THƠ - LM. NGUYỄN DUY  

1: Hãy báo cho nữ tử Si-on, này Vua ngươi đã đến nơi rồi. Người khiêm nhu ngồi trên mình lừa. Dân hô vang đồng thanh tôn thờ. 
ĐK: Vạn là vạn tuế, vạn là vạn tuế con vua David (vạn tuế, vạn tuế). Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Vạn là vạn tuế, vạn là vạn tuế, vạn là vạn tuế con vua David. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. 
2:Ít-ra-en hãy mừng vui lên. Vì hôm nay Ngài đến thăm người. Nào mau ra trải áo dọn đường, tay giơ cao cành lá chúc tụng. 
3: Khắp các dân hãy cùng reo vang lời hoan hô cùng vỗ tay mừng. Vị thiên sai là Chúa trần đời, trong uy phong Ngài tiến vào thành. 
4: Chúa tiến vào thánh điện uy nghi, lời hoan hô cùng tiếng reo hò. Kèn vang lên trổi khúc trầm hùng, vương câu ca mừng hát khen Ngài.


  PDF BÀI HÁT: ❤️ CHÚA VÀO THÀNH || ✍🏼 Sáng tác: LM. VŨ MỘNG THƠ - LM. NGUYỄN DUY  


Mới hơn Cũ hơn