ĐÁP CA - THÁNH VỊNH 50 - NGUYỆN CẦU (1) - CN5MC - B || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH || 👨‍🎤 Ca sĩ: SƠN TÚI ĐỎ


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ THÁNH VỊNH 50 - NGUYỆN CẦU (1) || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH


LỜI BÀI HÁT: ❤️ THÁNH VỊNH 50 - NGUYỆN CẦU (1) || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH  

1: Xin Chúa dủ lòng nhân mà xót phận con Vì lượng đức từ bi tội con xóa đi Xin tẩy trắng sạch tinh xua hết tội tình Nguyện hết mọi tội con được Chúa xóa trọn... 
ĐK: Nguyện Chúa tạo tác cho con tâm hồn trong sạch Chúa ơi xin giữ giúp lòng thanh trọn một đời tâm thành... 
2: Xin Chúa tạo cho con một tấm lòng son Và đổi mới lòng con còn mãi sắt son Xin đừng nỡ đuổi con xa thánh nhan Ngài Đừng cất khỏi lòng con thần khí của Ngài... 
3: Xin thấy lại niềm vui Ngài cứu độ con và lòng Chúa rộng cao hằng bao đỡ con Con dạy hướng tội nhân theo lối của Ngài Để những người lạc sai về luôn với Ngài


  PDF BÀI HÁT: ❤️ THÁNH VỊNH 50 - NGUYỆN CẦU (1) || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH  


Mới hơn Cũ hơn