LỜI KINH MÂN CÔI || ✍🏼 St: GIANG ÂN || 👨‍🎤 Cs: TRIỆU NGỌC YẾN - Lời kinh mân côi, con dâng lên Mẹ


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ LỜI KINH MÂN CÔI || ✍🏼 Sáng tác: GIANG ÂN


LỜI BÀI HÁT: ❤️ LỜI KINH MÂN CÔI || ✍🏼 Sáng tác: GIANG ÂN  

1:  Lời kinh Mân Côi con dâng lên Mẹ khi tháng mười về... Lời kinh Mân Côi con dâng lên Mẹ tình mến khôn vơi... Lời kinh Mân Côi dâng Mẹ cuộc đời gian khó Lời kinh Mân Côi giúp tâm hồn con được thảnh thơi... 
ĐK. Con xin yêu mến Mẹ nhiều Lời Mẹ dạy con đây khắc ghi Năm xưa trên núi cây Sồi Mẹ giục con thật lòng sám hối Nay con theo bước chân Mẹ Nguyện cùng Mẹ loan báo tin vui Hân hoan con đến bên Mẹ phép lần hạt Mân Côi mỗi ngày... 
2. Lời kinh Mân Côi con dâng lên Mẹ bao nỗi ưu sầu... Lời kinh Mân Côi vang lên khi đời lạc bước chơi vơi... Lời kinh Mân Côi xin Mẹ dìu đưa con bước Lời kinh Mân Côi tiến dâng Mẹ vui buồn đời con... 
3. Đời con hôm nay luôn dâng lên Mẹ đây chuỗi kinh cầu... Đời con hôm nay không quên dâng Mẹ tràng chuỗi Mân Côi Đời con êm trôi trong lời cầu xin tha thiết Mẹ luôn bên con dẫn con vào suối nguồn tình yêu...


  PDF BÀI HÁT: ❤️ LỜI KINH MÂN CÔI || ✍🏼 Sáng tác: GIANG ÂN  


Mới hơn Cũ hơn