ALBUM THÁNH CA - TÂM TÌNH DÂNG MẸ LA VANG - CA SĨ TRIỆU NGỌC YẾN


------------------------------------------- 
❤️ ALBUM THÁNH CA - TÂM TÌNH DÂNG MẸ LA VANG|| ✍🏼 Sáng tác: NHIỀU NHẠC SĨ 

  1. VỀ BÊN MẸ LA VANG 
✍🏼 Sáng tác: Giang Ân 
2. XIN MẸ NHẬN LỜI 
✍🏼 Sáng tác: Brother: Trương Thanh Tú 
3. BÊN MẸ LA VANG CON SẼ BÌNH AN 
✍🏼 Sáng tác:Lm JB Nguyễn Đức Vượng, OP 
4. DÂNG MẸ CUỘC ĐỜI 
✍🏼 Sáng tác:Giang Ân 
5. MẸ TỪ ÁI 
✍🏼 Sáng tác:Thanh Lâm 
6. MỪNG VUI VỀ BÊN MẸ 
✍🏼 Sáng tác:Hồng Bính 
7. LỜI KINH MÂN CÔI 
 ✍🏼 Sáng tác:Giang Ân 
8. CANVE CHIỀU 
✍🏼 Sáng tác:Vinam 
9. CÙNG MẸ THIÊN CHÚA 
✍🏼 Sáng tác:Lm Phong Trần 
10. DÂNG LỄ VỚI MẸ 
✍🏼 Sáng tác:Nguyên Kha 
11. MẸ DIỄM PHÚC 
✍🏼 Sáng tác:Giang Ân 
12. MẸ NHÂN LOẠI 
✍🏼 Sáng tác:Nguyên Kha 
13. TÂM TÌNH DÂNG MẸ LAVANG 
✍🏼 Sáng tác:Hồng Bính 
14. LỜI KINH TRÊN CAO NGUYÊN 
✍🏼 Sáng tác:Hồng Bính 
👨‍🎤 Ca sĩ: TRIỆU NGỌC YẾN


LỜI BÀI HÁT: ❤️ LỜI KINH MÂN CÔI || ✍🏼 Sáng tác: GIANG ÂN  
Mới hơn Cũ hơn