CHÚA CHỊU CÁM DỖ || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH ||👨‍🎤 Ca sĩ: THANH HOÀI - SƠN TÚI ĐỎ - MÙA CHAY 1A


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ CHÚA CHỊU CÁM DỖ || ✍🏼 Sáng tác:  LM. BÙI NINH


LỜI BÀI HÁT: ❤️ CHÚA CHỊU CÁM DỖ || ✍🏼 Sáng tác:  LM. BÙI NINH  

1. Trong sa mạc hoang vu loài quỷ ma cám dỗ Chúa Giê - su Nếu là Con Thiên Chúa thì hóa đá thành bánh ăn được chăng Nhưng Chúa liền đáp rằng Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ những lời từ Thiên Chúa chí thánh truyền phán ra 
 ĐK. Xin cho con được thành tâm ăn năn sám hối Và hằng tin theo Tin Mừng vì Nước Trời nay sắp tới nơi... Nước Trời đã sắp tới nơi... Xin cho con đừng chiều theo muôn cơn cám dỗ Và hằng noi gương theo Ngài là sống Lời Thiên Chúa trong đời... Sống Lời Thiên Chúa trong đời... 
 2. Đưa lên thành Gia - liêm loài quỷ ma cám dỗ Chúa Giê - su Nếu là Con Thiên Chúa thì hóa phép nhảy xuống kia được chăng Do có lời chép rằng Này Thiên sứ nâng khỏi bị va đá Người mạnh lời đáp là Đừng thử thách Đức Chúa của chính ngươi 
 3. Khi đưa Người lên cao loài quỷ ma cám dỗ Chúa Giê - su Nếu lạy tôi tôn kính thì tôi sẽ tặng hết vinh lợi kia Nhưng Chúa liền phán rằng Này Sa - tan ngươi phải lạy Thiên Chúa và thờ phượng chính Người là Thiên Chúa chí thánh của các ngươi

  PDF BÀI HÁT: ❤️ CHÚA CHỊU CÁM DỖ || ✍🏼 Sáng tác:  LM. BÙI NINH  


Mới hơn Cũ hơn