🎧 15 NĂM HỒNG ÂN || ✍🏼 Sáng tác: HỒNG BÍNH || 🎤 Trình bày: SƠN TÚI ĐỎ


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE TONE NAM
❤️ 15 NĂM HỒNG ÂN || ✍🏼 Sáng tác: HỒNG BÍNH


LỜI BÀI HÁT: ❤️ 15 NĂM HỒNG ÂN || ✍🏼 Sáng tác: HỒNG BÍNH  

1. Mười lăm năm hồng ân, xin dâng lời ngợi ca cảm tạ. Con Linh Mục của Chúa được nuôi dưỡng thắm sâu tình Cha. Mười lăm năm vừa trôi qua, như nến hồng chảy tan tháng ngày, con Linh Mục của Chúa, được hòa trong thắm sâu tình Ngài 
 ĐK. Xin dâng Ngài muôn vàn lời ca, tri ân Cha thiết tha mặn mà, tim vang hòa ngay ngất tình Cha bài ca trong vắt ngập tràn say đắm. Xin dâng Ngài vững lòng cậy tin, câu xin vâng quyết không phai nhòa, con Linh Mục xin khắc vào tim. Nguyện xin trung tín hiến thân trọn đời 
 2. Mười lăm năm hồng ân, Chúa ướp mặn đời con giữa đời. Con Linh Mục của Chúa Ngài thương ướp muối men dậy hơi. Dìu con đi vào nhân gian, sẻ chia đời tình yêu ngút ngàn, Chúa đã dùng đời con, là hạt muối mãi luôn mặn mà 
 3. Nguyện hát khúc tạ ơn lúc ánh hồng dậy soi núi đồi, Con Linh Mục của Chúa nguyện dâng tiến lễ tạ ơn. Ngày bão tố dài thê lương, khó khăn tràn ngập khắp nẻo đường. Con Linh Mục của Chúa nguyện đời con hóa nên lời cầu. 
 4. Nhìn Thánh Giá lặng im, nóc giáo đường chiều buông nắng vàng, tiếng gió nhẹ nhàng đưa, tựa tiếng Chúa chúc ban bình an. Tình Chúa cao vời trao ban, cỏ non mượt dòng nước trong lành. Con Linh Mục của Chúa, được hưởng nếm ngất ngay tình Trời.

PDF BÀI HÁT: ❤️ 15 NĂM HỒNG ÂN || ✍🏼 Sáng tác: HỒNG BÍNH  


Mới hơn Cũ hơn