CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG || ✍🏼 Sáng tác: LM. HOÀI ĐỨC || 🎤 Trình bày: LM. MARTIN NGUYỄN - TRIỆU NGỌC YẾN

❤️ CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG || ✍🏼 Sáng tác: LM. HOÀI ĐỨC || 🎤 Trình bày: LM. MARTIN NGUYỄN❤️ CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG || ✍🏼 Sáng tác: LM. HOÀI ĐỨC || 🎤 Trình bày: TRIỆU NGỌC YẾN


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE TONE NAM
❤️ CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG || ✍🏼 Sáng tác: LM. HOÀI ĐỨC


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE TONE NỮ
❤️ CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG || ✍🏼 Sáng tác: LM. HOÀI ĐỨC
LỜI BÀI HÁT: ❤️ CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG || ✍🏼 Sáng tác: LM. HOÀI ĐỨC  

1. Cung chúc trinh vương không hề nhiễm tội truyền, thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hi sinh lập công để cứu chuộc nhân loại 
ĐK: Mẹ Maria, ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Maria, con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hi sinh nhiều yên ủi mẹ khỏi ưu phiền. 
2: Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường. Vì mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương, Mẹ nhân ái yêu đương. Mẹ cứu giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời.

PDF BÀI HÁT: ❤️ CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG || ✍🏼 Sáng tác: LM. HOÀI ĐỨC  


Mới hơn Cũ hơn