NGUYỆN THƯƠNG CON || ✍🏼 Sáng tác: HỒNG BÍNH || 👨‍🎤 Trình bày: TRIỆU NGỌC YẾN


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ NGUYỆN THƯƠNG CON || ✍🏼 Sáng tác: HỒNG BÍNH

LỜI BÀI HÁT: ❤️ NGUYỆN THƯƠNG CON || ✍🏼 Sáng tác: HỒNG BÍNH  

1.Nguyện thương con Chúa ơi! lời van xin thiết tha Chúa vô cùng nhân hậu. Thương linh hồn vật vã, cốt xương tàn rời rã Nguyện Chúa thương chữa lành Con chúc tụng tình Chúa bao la muôn ơn lành Chúa đổ tuôn chan chứa Con van nài tình Chúa khoan dung Thương chữa lành hết bệnh tật yếu đau 

 2. Nguyện thương con Chúa ơi! lời van xin chẳng ngơi Hãy mưa lượng hải hà, tưới chan hoà mặt đất giúp con được giải thoát mọi đớn đau lỗi lầm Chúa nhân từ nguyện Chúa thương tha Con lỗi tội thân bụi tro yếu đuối Không dám được Ngài đến viếng thăm Nhưng xin Ngài phán một lời cứu con 

 3. Nguyện thương con Chúa ơi! mà khơi thông trí tâm Thánh Ý Ngài khôn lường, sao con người hiểu thấu Xin tin Ngài tuyệt đối. mà sống đep ý Ngài Xin vui đẹp lòng Chúa cao sang Con chân thành vâng lời theo Thánh Ý Xin vui đẹp lòng Chúa bao dung Vâng theo Ngài hiến vật con tiến dâng

 
PDF BÀI HÁT: ❤️ NGUYỆN THƯƠNG CON || ✍🏼 Sáng tác: HỒNG BÍNH  


Mới hơn Cũ hơn