TẤM BÁNH ĐỜI CON || ✍🏼 Sáng tác: LM. PHONG TRẦN ||👨‍🎤 Trình bày: TRIỆU NGỌC YẾN


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ TẤM BÁNH ĐỜI CON || ✍🏼 Sáng tác: LM. PHONG TRẦN

LỜI BÀI HÁT: ❤️ TẤM BÁNH ĐỜI CON || ✍🏼 Sáng tác: LM. PHONG TRẦN    

1. Chúa muốn đời con làm tấm bánh bẻ ra cho muôn người Chúa muốn đời con làm tấm bánh bẻ ra cho cuộc đời Tấm bánh đời con nhỏ bé Chúa ơi dám đâu dâng đời vì quá nhỏ nhoi Nhưng Chúa vẫn cần con làm tấm bánh bẻ ra cho muôn người và Chúa vẫn cần con Làm tấm bánh bẻ ra cho cuộc đời Chúa cần sự cộng tác của con Chúa chỉ cần sự cộng tác của con 
Vì từ năm chiếc bạnh và hai con cá nhỏ Chúa đã cho năm ngàn người ăn no Chúa đã cho dân được dư đầy Thì này đây tấm bánh đời con xin Chúa hãy bẻ ra thì này đây tấm bánh đời con xin Chúa hãy bẻ ra 

2. Chúa muốn dùng con làm tiếng noi ủi an ai u sầu Chúa vẫn cần con bàn tay ấm đỡ nâng ai tuyệt vọng Chúa biết đời con hèn yếu Chúa ơi bước chân giữa đời chập chững mà thôi Nhưng Chúa vẫn cần con làm muối ướp trần gian đang ra nhạt và Chúa vẫn cần con làm ánh sáng rạng soi cho cuộc đời Chúa cần sự cộng tác của con Chúa chỉ cần sự cộng tác của con 
Nguyện đời con có Chúa ở bên con suốt đời Chúa đỡ nâng dắt dìu đường con đi những bước chân luôn được vững đầy Thì này đây tấm bánh đời con xin Chúa hãy bẻ ra thì này đây tấm bánh đời con xin Chúa hãy bẻ ra

 
PDF BÀI HÁT: ❤️ TẤM BÁNH ĐỜI CON   || ✍🏼 Sáng tác: LM. PHONG TRẦN    


Mới hơn Cũ hơn