LỜI HẰNG SỐNG || ✍🏼 Sáng tác: HẠT SƯƠNG NGUYÊN (VINAM) ||👨‍🎤 Trình bày: THANH HẢI


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ LỜI HẰNG SỐNG || ✍🏼 Sáng tác: HẠT SƯƠNG NGUYÊN (VINAM)

LỜI BÀI HÁT: ❤️ LỜI HẰNG SỐNG || ✍🏼 Sáng tác: HẠT SƯƠNG NGUYÊN (VINAM)  

1. Lời Người sáng ngời chiếu soi trần gian Dìu người lữ hành xuôi bến bình an Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn Ai giữ lời Cha sẽ mãi yên hàn... 
ĐK: Lời Người êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu... Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người... Lời Người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương... Lời Người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng...
2. Lời Người vỗ về những khi sầu đau Đường dài ngút ngàn không biết về đâu Cuộc đời xế chiều tóc râm mái đầu Tin vững lời Cha ân nghĩa thắm mầu...
3. Lời Người chính trực đến trong cuộc đời Là nguồn hy vọng chan chứa niềm vui... Là nguồn sức mạnh đỡ nâng con người Nuôi dưỡng bằng muôn ân phúc cao vời... Lời Người êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu... Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người... Lời Người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương... Lời Người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng... 

 
PDF BÀI HÁT: ❤️ LỜI HẰNG SỐNG || ✍🏼 Sáng tác: HẠT SƯƠNG NGUYÊN (VINAM)  


Mới hơn Cũ hơn