🎧 AI NGHẸN NGÀO - THÁNH VỊNH 125 || ✍🏼 ST: VĂN DUY TÙNG || 🎤 TB: BAN HỢP XƯỚNG LẠC VIỆT || CÁC THÁNH TỬ ĐẠO✅


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ AI NGHẸN NGÀO - TV125 || ✍🏼 Sáng tác: VĂN DUY TÙNG  
LỜI BÀI HÁT: ❤️ AI NGHẸN NGÀO - TV125 || ✍🏼 Sáng tác: VĂN DUY TÙNG    

ĐK. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng... Ai nghẹn ngào, nghẹn ngào, ra đi gieo giống (tiếng ai nghẹn ngào). Mùa gặt mai sau, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng 
 1. Khi Chúa dẫn từ nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng 
 2. Bấy giờ trong dân ngoại người ta bàn tán, "Việc Chúa làm cho họ thật vĩ đại thay!" Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa, ta thấy mình chan chứa một niềm vui 
 3. Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam, Ai nghẹn ngào, nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng 
 4. Họ ra đi, đi mà nức nỡ, mang hạt giống vãi gieo, lúc trở về về reo hớn hở vai nặng gánh lúa vàng.

 
PDF BÀI HÁT: ❤️ AI NGHẸN NGÀO - TV125 || ✍🏼 Sáng tác: VĂN DUY TÙNG  


Mới hơn Cũ hơn