HỢP LÒNG DÂNG LÊN || ✍🏼 Sáng tác: VĂN DUY TÙNG || 👨‍🎤 Trình bày: BAN HỢP XƯỚNG LẠC VIỆT


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ HỢP LÒNG DÂNG LÊN || ✍🏼 Sáng tác: VĂN DUY TÙNG  
LỜI BÀI HÁT: ❤️ HỢP LÒNG DÂNG LÊN || ✍🏼 Sáng tác: VĂN DUY TÙNG    

1. Tạ ơn Thiên Chúa uy quyền toàn năng Ngài thương ban Biết bao ân phúc tuôn tràn Ngàn con tim Yêu mến tôn thờ thành tín Ôi tình Chúa cao vời Ngợi khen Chúa chí tôn ngàn đời... 
 ĐK: Xin dâng lên Dâng Chúa tấm bánh tinh tuyền Ngợi khen danh Chúa uy quyền Với niềm tin chân thành dâng tiến... Xin dâng lên Chén rượu thơm lành nồng say Với bao ước nguyện đêm ngày Hiệp nhất với Ngài từ đây... 
 2. Đoàn con dâng Chúa trót cả lòng son Trọn niềm tin sắt son chung thủy vuông tròn Thuộc về Chúa Liên kết nên một đoàn chiên Ôi tình Chúa nhân hiền làm nhân chứng đến cho mọi miền... 
 3. Giòng máu nuôi thân thể luôn chảy về tim Thì đoàn con Mãi luôn khao khát kiếm tìm... Chỉ có Chúa ban phát ân huệ bình an Đưa về bến thiên đàng Nguồn hạnh phúc thắm tươi đầy tràn...

 
PDF BÀI HÁT: ❤️ HỢP LÒNG DÂNG LÊN || ✍🏼 Sáng tác: VĂN DUY TÙNG  


Mới hơn Cũ hơn