KINH NGUYỆN BUỔI SÁNG - SÁNG THỨ BAKINH NGUYỆN BUỔI SÁNG
SÁNG THỨ BA
Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Ý cầu nguyện:
Cầu cho thân nhân và ân nhân
Cầu cho tổ quốc

1. LÀM DẤU THÁNH GIÁ
Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.

X: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con
Đ: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
X: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đ: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

(Cúi đầu) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

(Ngẩng lên) Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Ha-lê-lui-a.
(Mùa Chay: không đọc "Ha-lê-lui-a").

2. KINH SẤP MÌNH
Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện.

X: Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra,
Đ: Thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh Giá/ xin chữa + chúng con/ cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

3. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

4. KINH SÁNG SOI
Cúi xin Chúa sáng soi/ cho chúng con được biết việc phải làm/ cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con/ từ khởi sự cho đến hoàn thành/ đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

5. KINH DÂNG NGÀY BAN SÁNG
Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã cho con được sống đến sớm mai này./ Con xin dâng ngày hôm nay cho Chúa./ Xin Chúa chúc lành cho mọi việc con làm, và mọi người con gặp hôm nay./ Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa xuống trong lòng con, và trong lòng mọi người / để chúng con biết làm mọi việc theo Thánh ý Chúa Cha./ Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa / con quyết tâm nghe theo lời Chúa dạy và sống hiền lành khiêm nhượng như Chúa sống ngày xưa./ Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho con biết luôn cố gắng là người con ngoan của Cha trên trời. Amen.

6. LỜI NGUYỆN DÂNG NGÀY BAN SÁNG
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa bước sang ngày mới./ Xin gìn giữ chúng con hôm nay khỏi sa phạm tội / và hướng dẫn chúng con luôn thi hành ý Chúa / trong mọi tư tưởng, lời nói, việc làm./ Xin dạy chúng con khi còn ở dưới thế / biết dùng cả cuộc đời mà ca tụng vinh quang Chúa / để chúng con cũng được ngợi khen Chúa trên trời./ Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

7. KINH DÂNG GIA ĐÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Lạy Chúa Cứu Thế rất êm ái dịu dàng / chúng con hèn mọn sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa./ Xin dâng gia đình chúng con cho Trái Tim Chúa./ Xin Chúa hằng làm vua cai trị chúng con / chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa./ Xin cho tâm hồn, ngôn ngữ, và hành vi chúng con đềuđượcthấmnhuầntinh thần của Chúa./ Xin Chúa giáng phúc cho mọi dự định của chúng con./ Xin chung vui, chia buồn/ chia công việc với chúng con./ Xin Chúa cho chúng con càng ngày càng hiểu biết, mến yêu, và phụng sự Chúa chẳngkhi nào đừng./ Chớ gì khắp thế giới vang tiếng hát mừng rằng: kính mến, ngợi khen, chúc tụng Trái Tim Đức Chúa Giêsu toàn thắng mọi nơi và mọi đời. Amen.

8. KINH TẬN HIẾN GIA ĐÌNH CHO MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
Lạy Trinh Nữ Maria Rất Thánh, Mẹ được Chúa tuyển chọn làm Đấng Phù Hộ Các Giáo Hữu / chúng con xin nhận Mẹ làm Mẹ, và làm Đấng che chở gia đình chúng con./ Nhờ sự bảo vệ quyền thế của Mẹ, chúng con xin Mẹ ban tràn ơn thiêng cho chúng con./ Xin Mẹ gìn giữ gia đình chúng con khỏi mọi hiểm nguy, khỏi mọi tai ương khốn khó./ Xin Mẹ chúc lành và che chở chúng con, xin gìn giữ mọi người đang sống trong gia đình này là gia đình của Mẹ./ Xin Mẹ bảo vệ chúng con khỏi mọi hoạn nạn, rủi ro, và trên hết / xin cho chúng con được hồng ân cao quý nhất, là tránh xa tội lỗi./ Lạy Mẹ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu, xin cầu cho mọi người trong gia đình chúng con. Amen.

9. LỜI CHÚA (THEO NGÀY)

10. SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN (TUỲ NGHI)

11. LẦN CHUỖI MÂN CÔI: MẦU NHIỆM THƯƠNG
1. Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

2. Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

3. Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai,ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

4. Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

5. Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

12. LỜI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN
Lạy Cha hằng hữu - con xin dâng lên Cha Máu Cực Thánh của Người Con Chí Thánh Cha / là Đức Giêsu / hiệp cùng với các Thánh Lễ được cử hành trên khắp cả thế giới ngày hôm nay / để cầu:
cho tất cả các Linh Hồn nơi Luyện Ngục
cho những người phạm tội ở khắp mọi nơi
cho những người phạm tội trong khắp cả Giáo Hội Hoàn Vũ
cho những người trong mái ấm, và trong chính gia đình của con. Amen.

13. KINH CÁM ƠN
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày hôm nay, được mọi sự lành; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

14. KINH TRÔNG CẬY
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

15. CÁC CÂU LẠY
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu,
- Thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria,
- Cầu cho chúng con.
Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
- Cầu cho chúng con.
● Đức Mẹ La Vang.
● Đức Mẹ Mân Côi.
● Nữ Vương ban sự bình an.
● Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

16. LÀM DẤU THÁNH GIÁ (kết thúc)
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.


(Nguồn: hoimancoi.net)

Mới hơn Cũ hơn