MÚA CỬ ĐIỆU - CHÚNG TA LÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO

01. Một đời như Chúa  MP3 music 

02 Tự Hào Là Người Công Giáo  MP3 music 

03 Niềm Tin Yêu Gia Đình   MP3 music 

04 Ra đi truyền rao Tin Mừng   MP3 music 

05 Đưa con đi   MP3 music 

06 Sống vui cùng Chúa   MP3 music 

07 Nào cùng đi   MP3 music 

08 Cả nhà là muối là men   MP3 music 

09 Người trẻ   MP3 music 

10 Ra khơi cùng với Đức Ki-tô   MP3 music 

11 Lửa thiêng   MP3 music 

12 Tâm niệm Thiếu Nhi Thánh Thể   MP3 music 

13 Theo Ngài   MP3 music Mới hơn Cũ hơn