THÁNH VỊNH 115 - LUÔN VUI BƯỚC - ĐÁP CA - CN2MC-B | ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH |👨‍🎤 Ca sĩ: HOA LÀNH


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ THÁNH VỊNH 115 - LUÔN VUI BƯỚC || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH


LỜI BÀI HÁT: ❤️ THÁNH VỊNH 115 - LUÔN VUI BƯỚC || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH  

1: Con vẫn tin trong đời không ngơi cả khi con nói Này phận số đời tôi gánh nỗi u sầu không thôi Nơi tôn nhan Chúa quý trọng mạng vong tôi trung của Ngài 
ĐK: Con đây luôn vui bước luôn vui bước ở ngay trước Ngài Ở đất Chúa an bài sống thái bình trong cõi nhân sinh 
2: Ôi Chúc con tin thờ đây con là thân tôi tớ Dòng tỳ nữ lòng thơ Chúa gỡ gông xiềng cho con Con dâng hy lễ cám tạ ngợi ca xưng Danh Thánh Ngài 
3: Con sẽ luôn giữ trọn câu kinh thề xưa với Chúa Dù ở trước toàn dân dẫu giữa sân Đền linh thiêng Hay ngay nơi giữa cung lòng ở trong Gia - liêm hỡi thành


  PDF BÀI HÁT: ❤️ THÁNH VỊNH 115 - LUÔN VUI BƯỚC || ✍🏼 Sáng tác: LM. BÙI NINH  


Mới hơn Cũ hơn