XIN HÃY SAI CON || ✍🏼 Sáng tác: LM. NGUYÊN LỄ || 👨‍🎤 Ca sĩ: LM. MARTIN NGUYỄN (MV 4K)


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ XIN HÃY SAI CON || ✍🏼 Lời:  LM. NGUYÊN LỄ


LỜI BÀI HÁT: ❤️ XIN HÃY SAI CON || ✍🏼 Lời:  LM. NGUYÊN LỄ  

ĐK. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho người khắp nơi. 
1. Từ bao năm qua, Lời Ngài hằng luôn thiết tha. “Lúa chín đầy đồng, mà không có bao thợ gặt”. Nay con đến bên Ngài, và con thân thưa với Ngài: “Này con đây, Chúa ơi, xin Ngài hãy sai con đi”. 
2. Trần gian hôm nay, còn nhiều lầm than đắng cay. Với Chúa vào đời, tình yêu hiến trao mọi người. Muôn ơn phúc cao vời, Ngài ban như mưa tưới gội, trần gian nên thắm tươi, muôn người sống trong an vui. 
3. Nguyện dâng tương lai, đường đời còn bao biến thay. Chúa hãy ở cùng, và nâng đỡ con từng ngày. Con xin hiến trót đời, truyền loan Tin Vui Nước Trời, để muôn dân khắp nơi, trở thành chứng nhân tình Trời.

  PDF BÀI HÁT: ❤️ XIN HÃY SAI CON || ✍🏼 Lời:  LM. NGUYÊN LỄ  


Mới hơn Cũ hơn