KHÁT KHAO ĐỢI CHỜ || ✍🏼 Sáng tác: HỒNG BÍNH || 👨‍🎤 Trình bày: TRIỆU NGỌC YẾN (MV 4K)


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ KHÁT KHAO ĐỢI CHỜ || ✍🏼 Sáng tác: HỒNG BÍNH  
LỜI BÀI HÁT: ❤️ KHÁT KHAO ĐỢI CHỜ || ✍🏼 Sáng tác: HỒNG BÍNH    

1. Miệt mài trần gian bao năm, thiết tha kêu khấn ơn Trời Xót thương mưa Đấng Cứu Đời, Chuộc bao tội lỗi nhân gian Lạnh lùng mùa đông tuyết rơi, giá băng không ánh sao trời Chúa ơi sao nỡ ngoảnh mặt, đành tâm không thương đáp lời 
ĐK: Xin Trời hãy đổ sương mai Toả lan toàn thể trái đất Mưa nhuần dội xuống ngập tràn Chúa ơi dủ thương ngự đến Chiếu rọi hỡi vầng dương ơi Chiếu sô tàn đi bóng tối Chúa ơi trần gian đợi chờ Ngóng trông từng phút từng giờ 
2. Nhìn bầu trời đêm âm u, hỡi đêm sao mãi chưa tàn Tối tăm vây phủ địa cầu, lòng con thêm nỗi khát khao Lạy Ngài lạy vua công minh, đến mau giải cứu nhân loại Chúa ơi con thiết tha cầu, nguyện xin ơn thiêng Cứu Độ 
3.  Trần hoàn ngày đêm kêu rên, đớn đau như mãnh đất cằn. Khát khao dòng nước trên nguồn, tràn tuôn ân phúc cứu độ Lạy Ngài lạy vua uy nghiêm, đoái thương nghe tiếng kêu cầu Chúa ơi mau đến gian trần, tặng ban tin yêu thái hoà

 
PDF BÀI HÁT: ❤️ KHÁT KHAO ĐỢI CHỜ || ✍🏼 Sáng tác: HỒNG BÍNH  


Mới hơn Cũ hơn