NHƯ HẠT MIẾN || ✍🏼 Sáng tác: LM. THÀNH TÂM || 👨‍🎤 Trình bày: TRIỆU NGỌC YẾN


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ NHƯ HẠT MIẾN || ✍🏼 Sáng tác: LM. THÀNH TÂM  
LỜI BÀI HÁT: ❤️ NHƯ HẠT MIẾN || ✍🏼 Sáng tác: LM. THÀNH TÂM  

1. Như hạt miến chịu nát tan làm thành tấm bánh trắng tiến dâng trên bàn thánh, đây con xin vui chấp nhận đời gian khổ lầm than làm lễ dâng lên Ngài. Như giọt nước hòa biến trong rượu nồng thắm sức sống tiến dâng Cha cực Thánh, đây con xin vui chấp nhận hòa biến trong tình yêu. Lạy Chúa thương con nhiều. 
 ÐK: Con xin dâng tấm bánh đời con đây nỗi ưu tư ngày dài đang tiến tới. Con xin dâng ly rượu bao luyến ái hy sinh và đắng cay 
 2. Xin lòng Chúa giàu xót thương ngàn đời vẫn chiếu sáng đức công minh tuyệt đối, thương con đây trong vũng tội đời con những đổi thay một kiếp thân lưu đày. Xin lòng Chúa giàu xót thương ngàn đời vẫn chiếu sáng đức công minh tuyệt đối, thương con đây trong vũng tội đời sống bao đổi thay lạy Chúa thương con hoài.

PDF BÀI HÁT: ❤️ NHƯ HẠT MIẾN || ✍🏼 Sáng tác: LM. THÀNH TÂM  


Mới hơn Cũ hơn