❤️ LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH || ✍🏼 Sáng tác và trình bày: LM. XUÂN ĐƯỜNG, CSsR


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH || ✍🏼 Sáng tác: LM. XUÂN ĐƯỜNG, CSsR  
Ý lời: Ủy Ban Phụng Tự HĐGMVN
LỜI BÀI HÁT: ❤️ LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH || ✍🏼 Sáng tác: LM. XUÂN ĐƯỜNG, CSsR  - Ý lời: Ủy Ban Phụng Tự HĐGMVN

ĐK: Lạy Ba Ngôi Thiên CHúa, Đấng Toàn Năng và nhân hậu, chúng con đang họp nhau lòng thiết tha VAN - NÀI - XIN. Dịch bệnh còn tràn lan nguyện thương xót thế nhân lầm than. Chúa ơi xin chữa lành và đỡ nâng ai khổ đau 
1. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, này chúng con bao nổi lầm than, trong khi dịch bệnh tung hoành, gây biết bao nhiêu là tang tóc. Xin cũng cố Đức Tin cho con, cho chúng con ngày đêm tín thác vào Thiên Chúa tình yêu hằng quan phòng và từ nhân 
2. Lạy Chúa Con là Vị Thầy Thuốc, niềm ủi an cho các bệnh nhân, ra tay chữa lành cho họ, xin ủi an gia đình thân quyến. Cho lời khấn ước con dâng lên, chạm trái tim tình yêu của Chúa, xin gánh lấy khổ đau hầu cảm nhận Ngài đỡ nâng 
3. Lạy Thánh Linh ngập tràn lửa mến, nguyện sáng soi ai có khả năng, đem ra phương dược chữa lành, chỉ lối cho những người hữu trách. CHo thầy thuốc dấn thân hôm nay lòng can trường và đầy nhiệt huyết. Luôn cứu giúp tận tâm và quảng đại phục vụ bệnh nhân 
4. Lời khấn xin lòng đầy khiêm tốn, nguyện phó dâng lên Chúa quyền năng, trong tay Mẹ hiền nhân lành, ôi Nữ Vương trên trời dưới đất. Xin nhận lấy tiếng con van xin. Mẹ chuyển lên cùng Thiên Chúa nhờ Đấng Cứu Độ Con, Người sống lại từ cõi chết

 
PDF BÀI HÁT: ❤️ LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH || ✍🏼 Sáng tác: LM. XUÂN ĐƯỜNG, CSsR  


Mới hơn Cũ hơn