❤️ LỜI NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG || Trình bày: THU LỆ || ✍🏼 Sáng tác: NINH DOÃN HÙNG


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ LỜI NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG || ✍🏼 Sáng tác: NINH DOÃN HÙNG  
LỜI BÀI HÁT: ❤️ LỜI NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG || ✍🏼 Sáng tác: NINH DOÃN HÙNG  

1. Mẹ, Mẹ ơi! bao oan khiên chất chồng trời Nam, bao con dân đất Việt lầm than, đang trông mong những ngày bình an. Mẹ, Mẹ ơi! xin thương nghe tiếng con cầu kinh, xin gia tắng sức mạnh lòng tin, cho những ai khát khao công bình 
2. Mẹ, Mẹ ơi! nơi tha hương hướng về trời xa, thương quê Cha vẩn còn lệ sa, đang điêu linh bởi loài quỷ ma. Mẹ, Mẹ ơi! xin ơn trên khấng ban tình thương, xin xua tan bóng đêm sầu vương, xin ủi an những ai đau buồn 
3. Mẹ, Mẹ ơi! xưa quê hương Nước Việt đẹp tươi, nay tang thương máu đổ lệ rơi, dân than oán hận mọi nơi. Mẹ, Mẹ ơi! quê hương con chiến tranh đã qua, sao yên vui vẫn chưa nở hoa, công lý chưa đẩy lui gian tà 
ĐK. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con, xin cầu cho chúng con.

 
PDF BÀI HÁT: ❤️ LỜI NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG || ✍🏼 Sáng tác: NINH DOÃN HÙNG  


Mới hơn Cũ hơn