🎧 KINH NGUYỆN MẸ MĂNG ĐEN || ✍🏼 ST: NGÔ NGỌC THẮNG || 🎤 TB: TRIỆU NGỌC YẾN ✅


------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ KINH NGUYỆN MẸ MĂNG ĐEN || ✍🏼 Sáng tác: NGÔ NGỌC THẮNG  
LỜI BÀI HÁT: ❤️ KINH NGUYỆN MẸ MĂNG ĐEN || ✍🏼 Sáng tác: NGÔ NGỌC THẮNG  

ĐK: Mẹ Sầu Bi Măng Đen, thật diễm phúc con đến bên chân Mẹ, dâng trọn bao tâm tụ, lời nguyện ước thiết tha con van nài. Mẹ Sầu Bi Măng Đen, nguồn ơn phúc Chúa ban riêng cho Mẹ. Nay con đến kêu xin Mẹ, nguyện Mẹ thương chuyển cầu cho chúng con
1. Chúng con khắp muôn nơi, xa xôi nghe Thánh danh Mẹ, Thánh Maria tuôn tràn ban muôn ơn phúc, giúp cho chúng con vượt qua sóng gió đương trần. Giúp cho con được vượt qua quỷ ma gian tà 
2. Suốt bao tháng năm qua, than con chất ngất u sầu. Nỗi đau oan khiên đoạn trường không ai kêu thấu, đến đây khẩn xin Mẹ thương cứu vớt nhân tình. Tấm thân hư hèn cậy tin Mẫu Thân Thiên Tòa 
3. Mẫu Tâm rất khoang nhân, cho con ý chí kiên cường. Tránh xa đam mê dục vụng vây quanh dẫn lối. Mẫu Tâm giúp con thành tâm sám hối quay về. Thánh ân cao vời dìu con đến quê an bình

 
PDF BÀI HÁT: ❤️ KINH NGUYỆN MẸ MĂNG ĐEN || ✍🏼 Sáng tác: NGÔ NGỌC THẮNG  


Mới hơn Cũ hơn