CHÚA ĐÃ YÊU CON || ✍🏼 Sáng tác: THỦY NGUYỄN || 🎤 Trình bày: THANH HÒA------------------------------------------- 
YOUTUBE KARAOKE
❤️ CHÚA ĐÃ YÊU CON || ✍🏼 Sáng tác: THỦY NGUYỄN  
LỜI BÀI HÁT: ❤️ CHÚA ĐÃ YÊU CON || ✍🏼 Sáng tác: THỦY NGUYỄN  

1. Chúa đã yêu con từ khi... chưa có đất trời Chúa đã yêu con bằng tình yêu thiết tha tuyệt vời... Chúa đã yêu con dắt dìu... con đến muôn nơi Ân tình... Thiên Chúa cao vời một tình yêu ngàn năm chẳng vơi... Chúa đã yêu con trọn tình yêu như mối duyên đầu Chúa đã yêu con một tình yêu đắm say nhiệm mầu... Chúa đến bên con vỗ về... Những lúc đơn côi khi hồn... băng quá chơi vơi Nguồn bình an chứa chan muôn đời... 

ĐK. Con xin chấp đôi tay nguyện cầu Xin Chúa Ba Ngôi nhiệm mầu Ban sức mạnh vượt ngàn bể dâu... Trọn đời con tha thiết trao dâng cuộc đời Theo tiếng yêu thương gọi mời Loan truyền tin vui khắp nơi... Lạy Chúa... con quyết xin vâng từng ngày Tha thiết trao dâng tình này Dâng xác hồn trọn đời con đây... Thầm nguyện xin cho trái tim con vẹn tròn Nơi xác thân con hèn mọn giữ trọn lời hứa sắt son... Chúa vẫn bên con dù thời gian năm tháng hao mòn... 

2. Chúa vẫn bên con dù trần gian biến tan không còn... Chúa vẫn bên con Song hành trên khắp bốn phương Dẫn đường tìm đến yêu thương Tình Ngài chan hòa như ánh dương Chúa đã yêu con Ngài chọn con đi giữa muôn người... Chúa đỡ nâng con trọn đời con hiến dâng cho Ngài... Chúa dẫn con qua muôn ngàn Nguy khó gian nan trền đường Rộng mở thênh thang trọn niềm vui Thánh ân ngập tràn... 


PDF BÀI HÁT: ❤️ CHÚA ĐÃ YÊU CON || ✍🏼 Sáng tác: THỦY NGUYỄN  


Mới hơn Cũ hơn