ALBUM THANHCAHAY VOL 13. NS HOÀ ÂM: HOÀNG PHI ƯNG || 👨‍🎤 Trình bày: TRIỆU NGOC YẾN


1- LẶNG - Lm. Phong Trần 
2- TÂM SỰ TRỞ VỀ - Hồng Bính 
3- CÙNG BA VUA DÂNG LỄ VẬT - Lm. Phong Trần 
4- HÂN HOAN ĐÓN MẸ VỀ TRỜI - Hồng Bính 
5- HÌNH NHƯ - Lm. Phong Trần 
6- NGƯỜI TRINH NỮ SION - Hồng Bính 
7- NGUYỆN CẦU MÙA ĐÔNG - Hồng Bính 
8- NGUYỆN CHO TÌNH YÊU - Hồng Bính 
9- DÂNG LỜI TẠ ƠN CHÚA XUÂN - Hồng Bính 
10- LỜI KINH TRÊN CAO NGUYÊN - Hồng Bính


Mới hơn Cũ hơn